Man ordering a taxi

Presse- og driftsmelding

Driftsmelding


Nå:

Vi har ingen registrerte driftsmeldinger!


Tips: Last ned Norgestaxi-appen fra AppStore eller GooglePlay for enkel bestilling. Da vil du se bilen i kartet når den er på vei for å hente deg, du kan rate sjåføren og selvfølgelig motta kvittering på epost.

Pressemelding

02.12.2022: Norgestaxi i Tromsø

Med betydelige bilflåter både i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Kongsberg, Ålesund og Bodø, er vi nå også etablert i Tromsø. Med vår etablering i Tromsø har vi mål om å være en pådriver for en bedre tilpasset drosjedrift i et stadig endret marked. Som en del av Nordens største taxiselskap ønsker vi å være en pådriver til teknologi, produktutvikling og miljø som bærebjelker i et forbedret taxitilbud. En viktig del av våre bærekraft er satsing på nullutslippskjøretøy, og allerede ved oppstarten i Tromsø er over 90% av vår flåte nullutslippskjøretøy.


01.12.2022: Cabonline og iCabbi kunngjør et nytt partnerskap for en bestillings- og utsendelsesmobilitetsplattform over hele Norden

Cabonline Group, det ledende taxiselskapet i Norden, kunngjør et nytt partnerskap for booking- og ekspedisjonsmobilitet med iCabbi. Basert i Irland, leder iCabbi det globale markedet når det gjelder å tilby en fullstendig skybasert ekspedisjonsteknologiplattform som gjør det mulig for taxiselskaper å automatisere, optimalisere og utvide driften.

Den nye bestillings- og utsendelsesplattformen er en kjernedel av Cabonlines strategi og forretningsplan, designet for å øke veksten og forbedre tjenestekvaliteten for transportører, sjåfører og kunder, spesielt gjennom høyere automatisering, utnyttelse og punktlighet. Den nye løsningen muliggjør intelligent, optimalisert ekspedisjon og miljøvennlig drift, i tråd med Cabonlines fokus på bærekraft.

«Vi er glade for å kunngjøre dette nye partnerskapet. Ved å jobbe med iCabbi vil Cabonline dra nytte av en markedsledende løsning og tar et stort sprang mot å bli Europas ledende og mest bærekraftige mobilitetsselskap», sier Dag Kibsgaard-Petersen, CEO i Cabonline Group.


02.01.2022: Norgestaxi kommer til Bodø

Med betydelige bilflåter både i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Kongsberg og Ålesund, så har etablering i den nordligste landsdelen lenge stått på ønskelisten vår. Med vår etablering i Bodø ønsker vi å være en pådriver for en bedre tilpasset drosjedrift i et stadig endret marked. Som en del av Nordens største taxiselskap ønsker vi å være en pådriver til teknologi, produktutvikling og miljø som bærebjelker i et forbedret taxitilbud. Som eksempel vil hele vår bilflåte i Bodø være nullutslipp.


19.05.2021: Flere hundre hydrogentaxier kommer de neste årene

Cabonline og Everfuel inngår avtale om å utvikle markedet for hydrogenkjøretøy i taxinæringen i Norden og inngår innkjøpssamarbeid med Toyota Norge. Cabonline har en ambisjon om å rulle ut flere hundre hydrogentaxier i Norden de neste årene. Toyota mobiliserer for å få de første 100 Toyota Mirai på veien i Oslo innen utgangen av 2022 og vil fortsette utrullingen i Norge sammen med Everfuel og Cabonline/Norgestaxi. Everfuel og Cabonline vil benytte samme samarbeidsmodell i de større byene i Norden.

Samarbeidet innebærer å tilby løyvehavere incentiver fra Cabonline samtidig som Everfuel vil tilby deltakende løyvehaverne prisrabatter for bruk av Everfuels fyllestasjoner.

Everfuel og Cabonline har i forbindelse med dette prosjektet også inngått samarbeidsavtale med Toyota Norge om å tilby den helt nye Toyota Mirai til løyvehavere, først i Oslo-regionen, og dernest i de større byene hvor det suksessivt etableres fyllestasjoner.

«Langsiktige partnerskap er avgjørende for å etablere grønt hydrogen som transportnæringens fremste nullutslippsdrivstoff. Samarbeidet mellom Cabonline, Toyota og Everfuel er et godt eksempel på hvordan man kobler sammen hele verdikjeden fra sikker produksjon, distribusjon og fylling av hydrogen med bilprodusenter og sluttbrukere for å kommersialisere grønt hydrogen og av-karbonisere transportsektoren», sier Jacob Krogsgaard, CEO og grunnlegger av Everfuel.

«Vi har en klar ambisjon om å levere de første 100 bilene til taxinæringen i Oslo innen utgangen av 2022 innenfor rammen av dette samarbeidet. For Toyota er dette en del av en internasjonal strategi for å bygge hydrogenmarkedet», sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.

«Hydrogendrevne taxier har alle fordelene ved å være nullutslipp samtidig som drivstofftanken fylles på 3 minutter. Dette er vist med stor suksess i Paris, og jeg har tro på at vi gjennom dette samarbeidet skal gjøre hydrogenteknologien tilgjengelig og konkurransedyktig. Oslo kommune ønsker 20% av totalt ~2500 taxier i Oslo på hydrogen, og det skal vi klare om Enova kan bidra ved å gi nødvendig støtte til de taxieierne som går først», sier Dag Kibsgaard-Petersen, Konsernsjef i Cabonline Group og adm.dir. i Norgestaxi.

Hydrogendrift er attraktivt for taxinæringen fordi det gir høyere effektiv driftstid og dermed bedre inntjening for løyvehaverne. Samtidig kan hydrogendrift redusere ladekøen i de store byene og ytterligere forsterke driftstidsfordelen for løyvehaverne. Ladekapasitet forventes å bli en alvorlig flaskehals for elbiler om man ikke lykkes med å byggen balanse mellom el og hydrogen. Bare i Oslo anslår Cabonline at man ville trenge opp til 10 store ladeterminaler for å betjene taxinæringen om alle skal over til å drives bare på batteri. Dette er plasser Oslo kommune foreløpig hverken har konkrete planer for eller tomter til. På sin side har Oslo kommune lagt til grunn at minst 20% av Oslos taxier skal gå på hydrogen når man de neste årene vil kreve nullutslipp i hele indre by. Cabonline, Toyota og Everfuel, ønsker sammen å bidra til å oppfylle denne ambisjonen.


13.01.2021: NorgesTaxi gjør taxi billigere for flere!

«Jip» lar deg bestille taxi med en app som er intuitiv, smart og fleksibel til en lav fastpris. Med appen jip får man fastpris, anslått ventetid, betaling i appen, digital kvittering og rating av sjåføren på mobilen. Tidligere har Jip hatt fast kampanjesone med spesielt fordelaktige priser innenfor Ring 2 i Oslo. Dette utvides nå til å gjelde hele Oslo og Bergen, samtidig som prisene endres for å nå de yngre brukerne..

For NorgesTaxi har Jip vært et viktig ledd i overgangen fra tradisjonelt taxiselskap til total mobilitetstilbyder. Taxi er en integrert del av fremtidens transportsystem, og tilbudet må være oppdatert. Derfor endres Jip nå til forbrukermarkedets rimeligste taxiprodukt, med mål om å nå enda flere unge forbrukere med trygg og rimelig transport, spesielt på kveldstid.

«NorgesTaxi har allerede mange gode produkter som tilfredsstiller behovene til det offentlige, bedrifter og forbrukere. Nå tilbyr vi også en etterlengtet løsning for den yngre forbrukeren. Vi har stor tro på at Jip vil bli et populært produkt for unge som ønsker rimelig, trygg transport spesielt på kveldstid,» sier Dag Kibsgaard-Petersen, administrerende direktør i NorgesTaxi.

Jip har vist seg å treffe godt blant målgruppen i både Trondheim, Oslo og Bergen, og dette er bakgrunnen for at NorgesTaxi nå utvider tilbudet. Gjennom Jip har man tatt i bruk ledig kapasitet i drosjene, nådd målgrupper som ikke pleide å ta drosje tidligere slik som unge voksne og studenter, og redusert kjøring uten passasjerer.

«Dereguleringen av drosjenæringen har åpnet for andre aktører og konkurrenter som utfordrer de tradisjonelle mekanismene i drosjenæringen. Det betyr generelt større konkurranse i markedet, og det er essensielt at NorgesTaxi fortsetter å være en konkurransedyktig aktør. Derfor utvider vi nå et av våre populære tilbud for unge voksne til å gjelde hele Oslo», sier Kibsgaard-Petersen.

Jip-løsningen forventes å fortsatt skape et stort volum spesielt på kvelder og i helger, ved å tilgjengeliggjøre taxi som transportmiddel også for flere yngre brukere.


08.12.2020: Nordmann blir konsernsjef i Cabonline

Styret i Cabonline Holding AB har utnevnt Dag Kibsgaard-Petersen til konsernsjef og administrerende direktør i nordens største taxiselskap, Cabonline-gruppen. I dag er Kibsgaard-Petersen administrerende direktør i Norgestaxi. Samtidig utnevnes gruppens Sverigesjef, Kalle Boumedienne, til viseadministrerende direktør.

"I løpet av de siste to årene i gruppen har Dag Kibsgaard-Petersen lykkes med å utvikle virksomheten i Norge, og oppnådd gode resultater. Han har demonstrert et tydelig engasjement for bærekraft og innovasjon, og samtidig utvist sterk og engasjerende ledelse. Dette er viktige elementer for at vi som virksomhet skal komme ut av den pågående pandemien som et sterkere selskap, sier James Mitchell", styreleder i Cabonline.

Dag Kibsgaard-Petersen har vært administrerende direktør av Cabonline Norge og Norgestaxigruppen i litt over to år. Han kom fra stillingen som administrerende direktør i Galleberg AS, og før dette var han blant annet konserndirektør i ISS Facility Services AS. Dag har mer enn 20 års erfaring med å utvikle selskaper i serviceindustrien og varehandelen. Dag Kibsgaard-Petersen trer inn i sin nye rolle som konsernsjef i Cabonline Group Holding AB i dag.

"Det er en utfordrende og spennende tid å påta seg oppgaven som konsernsjef. Cabonline er et offensivt selskap i en bransje i rask endring. Jeg ser frem til å lede utviklingssamarbeidet i tett samarbeid med styret og med alle gruppens talentfulle ansatte, løyvehavere og sjåfører", sier Dag Kibsgaard-Petersen.


23.09.2020: Nå kan du bestille taxi i Vy-appen i Oslo

Nå kan du bestille og betale taxi fra NorgesTaxi i Vy-appen, og følge taxiens posisjon i kartet

Slik fungerer det

Vy-appens nye taxitjeneste er designet for å gi kundene mest mulig forutsigbarhet. Du sammenligner tilbud fra taxiselskapene, bestiller og forhåndsbetaler taxituren i appen med Vipps, og ser hvor taxien befinner seg til enhver tid på kartet i appen. Du betaler aldri mer enn oppgitt makspris, og betaler mindre hvis sluttsummen på taksameteret blir lavere enn makspris.

"Det skjer mye spennende i taxibransjen, og vi ser på taxi som en del av kollektivtilbudet. Vi håper taxi i Vy-appen vil gjøre det enklere å reise kollektivt, og enklere å klare seg uten egen bil. Innimellom er det praktisk å kunne ta taxi til og fra togstasjonen eller bussholdeplassen, hvis du har mye bagasje eller ikke rekker siste avgang videre. Men du trenger ikke å kombinere taxibestilling med buss og tog", sier Homble.

Har store forventninger

"Avtalen mellom Vy og NorgesTaxi er løsningen på det som kundene har ventet på, nemlig en integrert mobilitetsløsning hvor kunden enkelt bestiller både taxi, buss og tog i samme app. Vi har store forventninger til samarbeidet, og ser frem til gode leveranser i og rundt Norges største byer", sier Dag Kibsgaard-Petersen, adm.dir. i Cabonline Norge og NorgesTaxi.


17.09.2020: Norgestaxi bidrar til et mer demensvennlig samfunn

NorgesTaxi har undertegnet avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bidra til et mer demensvennlig samfunn. Med opplæring og informasjon skal alle våre sjåfører bli bedre rustet til å gi alle passasjer med demenssykdom god service.

Formålet med avtalen: Formålet med avtalen er å legge til rette for at NorgesTaxi skal arbeide for å bli mer demensvennlig, slik at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, delta i kulturaktiviteter og lignende. Alle NorgesTaxis sjåfører skal nå få opplæring om demens og hva som skal til for å være demensvennlig.

"I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles frem mot 2040. Det betyr at sannsynligheten for å møte på en taxikunde med demens er stor. Vi er veldig glade for at NorgesTaxi tar denne utfordringen på alvor og tar ansvar for å bidra til et mer demensvennlig samfunn," sier Mina Gerhardsen, Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

"Mange er usikre på hvordan de skal møte en person med demens, og ubehagelige misforståelser kan oppstå. Å kunne ta taxi, og føle seg trygg på at sjåføren forstår, og kan hjelpe dersom det blir vanskelig, er viktig for at mennesker med demenssykdom skal kunne være aktive lenger. Det betyr mye for de som er rammet av demens og for deres pårørende."

Dag Kibsgaard-Petersen, administrerende direktør i NorgesTaxi uttaler følgende: "Daglig transporterer vi et stort antall mennesker som er syke eller befinner seg i vanskelige livssituasjoner, og disse kjøreturene kan for mange bidra til mestringsfølelse og økt livskvalitet."

"Dette er spesielt viktig for den store gruppen av mennesker som har demens og for de pårørende, og da er det avgjørende at vi er flinke til å gi våre løyvehavere og sjåfører god kompetanse for å være en drømmesjåfør uansett passasjerens diagnose eller livsfase. Samarbeidet med Nasjonalforeningen for folkehelsen er i så måte svært viktig, og vi er glade for å kunne jobbe aktivt sammen for et demensvennlig, varmt og omsorgsfullt samfunn."

Bakgrunn: Over 77 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten bor i sine egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig tilrettelagt. De vil ha muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne med ganske enkle tiltak i nærmiljøet. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det er behov for å skape et mer demensvennlig samfunn.


30.06.2020: NorgesTaxi kjøper Ring Taxi i Ålesund

Ålesundselskapet blir nå en del av Nordens største taxiselskap Cabonline

Med betydelige bilflåter både i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Kongsberg, så har etablering i Ålesund lenge stått på ønskelisten vår, sier administrerende direktør Dag Kibsgaard-Petersen i Norgestaxi og Cabonline. Derfor er det gledelig at vi nå har kommet til enighet med eierne i Ring Taxi Ålesund og at vi med full effekt fra nyttår vil tilby moderne og trygge taxitjenester i Nordvestlandets hovedstad. I tillegg til å være del av Nordens største taxiselskap, så er NorgesTaxi landets største leverandør av taxitjenester til offentlig sektor innenfor skoletransport, pasienttransport og annen tilrettelagt transport.

– Offentlig sektor er viktig for oss, og dette utgjør sammen med gode bedrifts- og hotellavtaler samt attraktive tilbud for private kunder et bredt og godt næringsgrunnlag for våre tilknyttede løyvehavere og sjåfører. Markedet vil forandre seg fremover, og dette ønsker vi å være en pådriver til, og da spesielt med kompetanse, teknologi, produktutvikling og miljø som bærebjelker i et forbedret taxitilbud, sier Dag Kibsgaard-Petersen.

– Samtalene med Cabonline og NorgesTaxi har vært gode, og vi er trygge på at nettopp Norgestaxi er det beste selskapet til å løfte oss videre. Vi gleder oss til å gi våre kunder det aller beste innen moderne bestillingsapper både for private, hoteller og bedrifter. Det skal være lett å bestille bil fra oss, bilen skal komme som avtalt, og reisen skal være en god opplevelse.

I tillegg vil vi nyte godt av nasjonal og internasjonal merkevarebygging og en profesjonell organisasjon som jobber for å tilby løyvehavere og sjåfører gode rammevilkår, grundig sjåføropplæring og kundeavtaler som sikrer både kunder og sjåfører forutsigbarhet og trygghet. Det kommer godt med i et marked som dereguleres i november, sier Sindre Hanken i Ring Taxi Ålesund.


26.06.2020: Oslo blir verdens første by med trådløs lading av elektriske drosjer fra NorgesTaxi

Oslo bygger verdens første trådløse hurtigladestasjoner for elektriske drosjer. Sammen med ledende aktører i elbil og lading skal drosjenæringen og kommunen sørge for at alle drosjer i Oslo er elektriske og kan lade trådløst innen 2024.

– I Oslo skal Recharge Infra (tidligere kjent som Fortum Charge & Drive) bygge verdens første trådløse hurtigladestasjoner for elektriske drosjer i samarbeid med Jaguar Land Rover, det amerikanske teknologiselskapet Momentum Dynamics, NorgesTaxi/Cabonline og Oslo kommune.

– Dette prosjektet er det første av sitt slag i verden, og denne teknologien vil kunne være nøkkelen til å elektrifisere taxibransjen både i Norge og i andre land, og dermed gjøre store reduksjoner i klima- og miljøutslipp. Som vanlig er det Norge som viser vei innen utviklingen av elbilisme, sier Morgan Lind, COO i Recharge Infra og leder for drift og utbygging av Recharge Infras (tidligere Fortum) offentlige ladenettverk i Norden. – Trådløs hurtiglading kan være teknologien som åpner døren for utslippsfrie taxier, sier elbilansvarlig Sture Portvik i Oslo kommune.

Trådløs lading er raskere enn dagens hurtigladere

Prosjektet innebærer at Recharge Infra monterer en ladeplate med induksjonsteknologi i bakken. Dette er samme type ladeteknologi som blant annet brukes i mobiltelefoner. De elektriske drosjene fra NorgesTaxi plasserer seg over ladeplaten og hurtiglades med inntil 75 kilowatt effekt, noe som er høyere effekt enn dagens hurtigladestasjoner. Ladeprosessen starter helt automatisk, og sjåføren behøver ikke gå ut av bilen.

– Recharge Infra har lenge samarbeidet med NorgesTaxi. Vi har sammen funnet ut at prosessen med å kjøre til et ladested, koble ut og inn ladekabelen og vente på ladingen er et hinder for å få taxisjåfører over på elektrisk transport. Det tar rett og slett for mye tid for dem. Nå skal taxisjåførene i stedet kunne hurtiglade taxien trådløst mens de venter på nye kunder, uten å stå på tomgang og slippe ut eksos, sier Lind.

Oslos drosjer skal være utslippsfrie innen 2024

– Oslo vil bli den første byen i verden som installerer drosjeholdeplasser for trådløs hurtiglading av drosjer, som et ledd i å gjøre alle drosjer utslippsfrie fra 2024. Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel sier: “Vi er svært glade for at privat sektor nå ønsker å bidra til at vi i fellesskap når våre klimamål”.

“For å nå våre ambisiøse klimamål om en reduksjon av utslipp på 95 prosent innen 2030, så må vi kutte utslippene fra transport. Gjennom å forenkle overgangen til elektriske drosjer tror vi at målet om at alle drosjer i Oslo skal være elektriske innen 2024 er oppnåelig. Det krever at offentlig sektor, politikere and private samarbeider tett om felles mål, slik vi gjør i dette prosjektet”.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med NorgesTaxi ved sentrale taxiholdeplasser i Oslo, først Olav Vs gate, deretter Skøyen, Nydalen og eventuelt Oslo S.

– Ettersom bilen lades automatisk når den venter på neste tur, så utnyttes tiden og bilparken bedre, noe som øker lønnsomheten på skiftet for både taxisjåfør og løyvehaver. Miljøvennlige og effektive løsninger vil sikre våre løyvehavere viktige konkurransefortrinn i tiden fremover, sier Dag Kibsgaard-Petersen, administrerende direktør for NorgesTaxi og Cabonline Norge.

Prosjektet vil bidra med verdifull erfaring for videre utvikling av trådløs hurtigladeteknologi også for andre elbilister. Den trådløse ladeteknologien er utviklet av det amerikanske selskapet Momentum Dynamics, som er verdensledende på trådløs hurtiglading av elektriske kjøretøy.

Jaguar Land Rover med på laget

– Jaguar Land Rover deltar med 25 Jaguar I-PACE modeller sammen med Cabonline, det største taxiselskapet i Norden. Jaguars SUV har blitt designet og tilpasset Momentum Dynamic’s trådløse teknologi. Et team av ingeniører og teknikere fra både Momentum Dynamics og Jaguar Land Rover har jobbet på høygir for å utvikle og teste ut de trådløse løsningene. Cabonline (Norges Taxi) deltar aktivt i piloten med 25 trådløse drosjer fra Jaguar.

Konsernsjef i Jaguar Land Rover Prof Sir Ralf Speth sier: – Vi er ekstremt stolte over vår satsning på elbiler og har forpliktet oss til å gjøre elbiler enklere og eie og bruke. Drosjenæringen er det perfekte testområdet for trådløs lading, og vi er overbevist om at teknologiene vil gjøre hverdagen enklere for dagens drosjesjåfører og etter hvert alle elbilister.

Om Recharge Infra:

Recharge Infra er en pioner i elbilbransjen, og har siden 2011 bygd et offentlige ladenettverk under merkevaren Fortum Charge & Drive. Recharge Infra er en ledende ladeoperatør i Norden, og eier mer enn 1.300 offentlige ladere og drifter ytterligere 1400 ladere i Norge, Finland og Sverige. De nordiske landene er blant de mest avanserte og raskt voksende elbil-markedene verden over, og Recharge støtter overgangen til elbil ved å tilby brukervennlige og pålitelige ladetjenester på attraktive steder. Recharge Infra eies av Infracapital, Infracapital, en del av M&G Plc (63%) og Fortum (37%). M&G Plc er notert på London Stock Exchange som et FTSE 100selskap og er et av de største investeringsforvaltningsselskapene i Storbritannia.

Om Cabonline:

Cabonline er Nordens ledende drosjeselskap med over 3,000 drosjeselskap med 5,700 kjøretøy i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Cabonline består av kjente nordiske merkevarer som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi and Taxi 4x27. Gjennom Cabonline har drosjeselskapene adgang til attraktive kundekontakter, tilgang på ledende teknologiske løsninger og økonomiske stordriftsfordeler, effektive serviceløsninger og felles infrastruktur. Gruppen har inntekter på 6.5 milliarder SEK og gjennomfører over 45,000 reiser per år. For mer informasjon: www.cabonlinegroup.com.


25.06.2020: Cabonline signerer avtale med SJ Norge

8. juni begynte SJ å operere syv togruter i Norge. Det er nå klart at Cabonlineselskapet Flytaxi Norge som eneste leverandør har inngått avtale med SJ Norge om personelltransport til og fra disse togstasjonene. Cabonline er også eier av NorgesTaxi, Norges største landsdekkende taxiselskap, med biler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Kongsberg.

Avtalen går over to år fra og med juni 2020 med mulighet for forlengelse. Avtalen forenkler bestilling, taxitransport og regnskap for taxireiser i tjeneste for togpersonalet. Bestillingene gjøres gjennom egen app, og tjenestene rapporteres direkte til selskapet.

– Vi ønsker å gjøre forretningsreiser så enkle og smidige som mulig for bedrifter og ansatte, og er fornøyd med tilliten og å utvide tilbudet til det norske markedet gjennom avtalen med SJ Norge, sier Dag Kibsgaard-Petersen, administrerende direktør i Cabonline Norge.

Avtalen gjelder også for drosjereiser ved planlagte stopp i togtrafikken, for eksempel for vedlikehold og i tilfelle uforutsette hendelser, i nært samarbeid med busselskapet Nobina.

– Samarbeidet med Cabonline betyr at vi forenkler hverdagen til togpersonalet, samtidig som vi kan opprettholde et høyt servicenivå til passasjerene våre selv ved uforutsette hendelser, sier Sverre Høven, administrerende direktør SJ Norge.


16.03.2020: Norgestaxi bekymret for pasienttransport og tilrettelagt transport

Cabonline Norge frykter konkurs for løyvehavere og taxisjåfører etter bortfall av store deler av pasienttransport og annen tilrettelagt transport som følge av koronaviruset. Cabonline ber nå regjeringen videreføre betalinger for transportkontrakter på nivå med det normale.

Dette er en vanskelig tid for Norge som land, for bedriftene våre, deres ansatte og for enkeltmennesket. Jeg er bekymret for alle løyvehavere og taxisjåfører som står i umiddelbar fare for å gå konkurs nå, sier administrerende direktør Dag Kibsgaard-Petersen i Cabonline Norge.

Daglig dekker offentlig finansiert taxi store gruppers behov for tilrettelagt transport, slik som skoleelever og pasienter. Dette er organisert i store anbudskonkurranser hvor taxiselskapene må dedikere sin kapasitet til å gjennomføre disse lovpålagte transportoppdragene. Konsekvensene av de nødvendige tiltakene for å håndtere koronaviruset er dramatiske for næringen.

Når all skoletransport, mesteparten av tilrettelagt transport og deler av pasienttransporten reduseres, faller store deler av inntektsgrunnlaget for våre sjåfører bort, samtidig som det offentlige sparer penger på turer som ikke kjøres. Dette er naturligvis ikke et mål, men det blir en uheldig konsekvens av de nasjonale tiltakene. Dette er penger som løyvehaverne og taxisjåførene har basert sin økonomi på, penger som behøves for at de skal kunne betale sine bil- og huslån, og forsørge sine familier, sier Kibsgaard-Petersen.

Om løyvehavere og sjåfører går konkurs har dette åpenbare personlige konsekvenser, men vil også kunne få store konsekvenser for det offentlige. Dersom mange sertifiserte løyvehavere går konkurs vil det være meget utfordrende å reetablere riktig kapasitet i det tempo som kreves for at pasienter, skoleelever og andre med særskilt transportbehov, skal få sin transport til avtalt tid også etter denne krisen. Uteblir taxien har det store konsekvenser også for de pårørende og for deres arbeidsgivere.

Derfor henvender vi oss til regjeringen med en appell om at det offentlige viderefører betalinger for disse transportkontraktene på nivå med det normale, alternativt finne andre måter for kompensasjon. Disse midlene vil sikre at løyvehaverne i hele landet fortsatt har bil og sjåfør tilgjengelig når samfunnet normaliseres, avslutter Kibsgaard-Petersen.

Om Cabonline Group Cabonline Group er Nordens ledende taxiselskap med over 5700 biler i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gjennom Cabonline får løyvehaverne tilgang til attraktive kundeavtaler, støtte fra bransjeledende teknologiutvikling samt nytte av stordriftsfordeler, effektiv service og en felles infrastruktur. Cabonline/Norgestaxi gjennomfører offentlige kjøreoppdrag både i Oslo, Bergen, Trondheim og Kongsberg/Viken, og leverer alene mer enn 1 million slike turer pr. år.

For mer informasjon se www.cabonline.com

Kontaktperson: Kristian.hvilen@cabonline.com


01.11.2019 Cabonline ekspanderer! Kjøper Miljøtaxi og dobler antall biler i Stavanger:

I dag ble det klart at Cabonline Group kjøper alle aksjene i Miljøtaxi Stavanger AS gjennom sitt norske selskap NorgesTaxi AS. Dermed dobler Cabonline antall biler i regionen og bekrefter at Stavanger er et viktig marked for Nordens største taxiselskap.

– Stavanger er en veldig viktig by for oss og det er stort potensiale her. Derfor er det spesielt gledelig at vi nå – sammen med Miljøtaxi – får dobbelt så mange biler på veiene i Stavanger. Både NorgesTaxi og Miljøtaxi jobber aktivt for å fremme miljøvennlig transport, og for å heve kompetansen og servicen i drosjeyrket. Derfor er vi en veldig god match, sier Dag Kibsgaard-Petersen, administrerende direktør i Cabonline Norge og NorgesTaxi-konsernet.

Oppkjøpet av Miljøtaxi sikrer at både kunder og løyvehavere kan nyte godt av blant annet felles tekniske løsninger, felles app og produktutvikling i fremtiden. Kibsgaard-Petersen får støtte av grunnleggerne av Miljøtaxi, Imran Malik og Khuram Butt som mener dette er det beste for alle parter.

– Samtalene med Cabonline og NorgesTaxi har vært gode, og vi er trygge på at nettopp dette er den beste eieren vi kan ha. Det blir givende å starte samarbeidet med Cabonline, og vi er ikke i tvil om at dette er til beste for både løyvehavere og kunder, sier Butt.

Attraktive tjenester og produkter

Oppkjøpet gjør de to aktørene mer rustet for fremtiden gjennom fokus på bedre løsninger og en mer miljøvennlig bilflåte. Ifølge Cabonline handler fremtiden i bransjen om å tilby attraktive tjenester og produkter til både kunder, løyvehavere og sjåfører. Derfor er det viktig for selskapet å ha tilstrekkelig kapasitet, samt nok biler og sjåfører som tilfredsstiller markedets ønsker. Det sikrer oppkjøpet av Miljøtaxi, som har 46 løyver og omsetter for cirka 40 millioner.

– Miljøtaxi har vært veldig gode på å tilby gode løsninger for kunder og løyvehavere, og vi ser frem til å fortsette dette arbeidet i fellesskap, avslutter Kibsgaard-Petersen.


02.10.2019 Norgestaxi bygger kvalitet og miljø:

Cabonline Norge med merkevarene jip og Norgestaxi har det siste året vært gjennom en omfattende omstrukturering- og byggeprosess som nå er honorert med ISO-sertifisering innen miljø (14001) og kvalitet (9001).


01.10.2019 Norgestaxi vokser og flytter inn i nytt miljøbygg:

"Vi vokser, og for å utvikle våre løsninger videre måtte vi se oss om etter nye lokaler. Valget falt på miljøbygget Valle Wood; et nytt, moderne trebygg med sharingområder som gjør at vi på en fleksibel måte kan benytte den plassen som vi trenger. Det gir næring til videre vekst. Helt i tiden", sier administrerende direktør Dag Kibsgaard-Petersen i Cabonline Norge.


20.09.2019 Norgestaxi lanserer appen «jip» med lav fastpris i Oslo:

Norsk taxinæring har historisk vært lite innovativ og nytenkende. Dette tar nå Norgestaxi konsekvensene av og lanserer appen «jip» i Oslo som tilbyr fastpris, anslått ventetid, betaling i appen og rating av sjåføren. «Veldig spennende og et godt alternativ for mange», uttaler statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold.


08.07.2019 Trønderne omfavner JIP:

Cabonline Group og NorgesTaxi lanserte jip i mai 2019 - taxi til 99 kroner – antallet bestilte turer gjennom app er doblet fra 2018!


02.05.2019 Innovasjon fra Cabonline Group og NorgesTaxi:

Cabonline Group og NorgesTaxi lanserer jip - taxi til 99 kroner - Trondheim først ut! Jip er utviklet for målgruppen «studenter og young professionals». De ønsker å kunne reise dit de vil på en enkel og smidig måte, og til en pris som passer dem. Det er for å møte denne målgruppens behov at vi nå lanserer jip, sier administrerende direktør Dag Kibsgaard-Petersen i Cabonline Norge.


15.03.2019 NorgesTaxi blir første taxiselskap i Næring for klima-nettverket:

NorgesTaxi AS som er en del av nordiske Cabonline Group blir i dag som første taxiselskap en del av Oslo kommunes nettverk Næring for Klima. Byråd for Miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg uttaler at «det er gledelig at Norgestaxi, som det første taxiselskapet i Oslo, nå tilslutter seg nettverket Næring for klima. Nettverket teller i dag 113 medlemmer som går foran og viser vei».


Norgestaxi

+47 910 08000

http://www.norgestaxi.no

Om Cabonline Group: Cabonline Group er Nordens ledende taxiselskap med over 5700 biler i Sverige, Norge og Finland. Innen Cabonline finnes en rekke varemerker, blant annet TaxiKurir, NorgesTaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi og Sverigetaxi. Gjennom Cabonline får løyvehaverne tilgang til attraktive kundeavtaler, støtte fra bransjeledende teknologiutvikling samt nytte av stordriftsfordeler, effektiv service og en felles infrastruktur. Cabonline Group omsetter for ca. 6,2 mrd. SEK og utfører ca. 50.000 reiser pr. døgn. For mer informasjon se www.cabonline.com


Pressekontakt:

Kristian Hvilen, pressekontakt

Mobil: 924 36 920

E-post: kristian.hvilen@cabonline.com


Jonas Eldristad, COO

E-post: jonas.eldristad@cabonline.com