Man ordering a taxi

Generelle vilkår

Reisevilkår

Følgende generelle vilkår gjelder for deg som reiser med Norgestaxi AS. Hvis du eller selskapet der du jobber har inngått en avtale med oss, skal vilkårene i avtalen gjelde foran disse generelle vilkårene, dersom vilkårene i avtalen avviker fra de generelle vilkårene.

Dette dokumentet inneholder også vilkårene for bruk av kundekontoer som kan opprettes i mobilapplikasjonen og på nettstedet.

Disse generelle vilkårene gjelder for alle reiser som utføres av Norgestaxi og selskaper innenfor samme konsern som oss, uavhengig av om bestillingen er foretatt via mobilapplikasjon, nettside, telefon eller praiet på gaten. Ved å registrere en konto hos oss og / eller bestille en tur, godtar du også disse generelle vilkårene.


1. BESTILLING AV TRANSPORT OG KANSELLERING

Når bestillingen gjøres via nettet, vil du motta en bekreftelse på bestillingen din. Hvis bekreftelsen ikke ser ut til å være i samsvar med bestillingen din, kan du kontakte oss umiddelbart på kontaktinformasjonen som er tilgjengelig i mobilapplikasjonen, på nettstedet vårt eller på takstoblater i drosjen.

Du kan kansellere en bestilt tur inntil vårt bestillingssenter har tildelt bestillingen din til en bestemt taxi, som for forhåndsbestillinger blir foretatt omtrent tjue (20) minutter før den angitte hentetiden.


2. HVIS BILEN IKKE KOMMER

Hvis drosjen du bestilte ikke ankommer i tide, kan du kontakte oss umiddelbart på kontaktinformasjonen som er tilgjengelig i mobilapplikasjonen eller på nettstedet vårt. Hvis du har mottatt et bestillingsnummer, er det bra om du har det for hånden når du ringer, så tar det kortere tid å identifisere bestillingen din.


3. BAGASJE

Våre sjåfører hjelper deg gjerne med å laste inn/ut bagasjen din, både ved begynnelsen av reisen og på den endelige destinasjonen. Forsikre deg om at du tar med deg all bagasje som du har med deg i kupéen. Når du forlater bilen på slutten av turen, må du ikke glemme bagasjen, mobiltelefonen, lommeboken eller andre gjenstander. Som kunde er du ansvarlig for gjenglemte effekter i bilens kupé.

Hvis du finner en gjenstand i bilen som er gjenglemt av en tidligere passasjer, skal du selvfølgelig ikke ta gjenstanden med deg, men overlevere gjenstanden til sjåføren eller gjøre sjåføren oppmerksom på den glemte gjenstanden. Sjåføren plikter da å overlevere gjenstanden til politiets hittegodskontor. Gjenglemte gjenstander som finnes i drosjen på slutten av turen, og som ikke blir etterlyst umiddelbart, plikter sjåførene å levere til politiets hittegodskontor senest 12 timer etter endt skift, eller første virkedag etter helligdag.


4.PRISER

Hvis reisen ikke gjennomføres til en fast pris, benyttes taksten som er gjeldende når turen finner sted. Takstene er alltid oppgitt på takstoblater, plassert både på innsiden og utsiden av drosjen og på vinduet i baksetet. Du kan også finne informasjon om takstene på nettstedet vårt. Som kunde har du også muligheten til å be om en fast pris. Den faste prisen er basert på hvor lang tid turen forventes å ta med valgt rute på det tidspunktet turen skal finne sted. Du kan også be om en fast pris når du bestiller via sentralen vår. Vi ber deg merke deg at det ikke alltid er mulig å gi en fast pris, fordi det kan være avhengig av omstendighetene på bestillingstidspunktet, usikkerhet i beregningen av tidsforbruket i det spesifikke tilfellet eller av andre grunner. Ventetaksten brukes fra det tidspunktet drosjen er på plass på henteadressen og er ikke inkludert i den faste prisen. For forhåndsbestillinger brukes ventetaksten fra det tidspunktet ankomsttiden er satt til, uavhengig av om turen er booket til en fast pris eller ikke.


5. BETALING

Som kunde kan du velge mellom flere forskjellige betalingsmåter når du betaler for turen. Vi aksepterer de fleste vanlige kredittkort, og du kan selvfølgelig også betale kontant. Hvis du som enkeltperson eller selskap har registrert en konto hos oss, kan du betale etterskuddsvis med faktura. En slik konto blir gitt etter en kredittsjekk og på spesielle vilkår. Som kunde har du alltid rett til å motta en kvittering for betalingen. Vi tilstreber å redusere karbonavtrykket og bruker derfor primært elektronisk fakturabehandling. Vi forbeholder oss retten til å kreve et faktureringsgebyr på NOK 75,- per utsendelse i tilfeller der papirfakturaer må sendes.


6. KLAGER

Hvis du ikke er fornøyd med gjennomføringen av reisen eller tjenestene våre generelt, vil vi gjerne at du gir oss beskjed ved å gå til nettstedet vårt. Der finner du et skjema du kan bruke for å gi oss tilbakemelding.

Du må klage så snart som mulig, men senest 14 dager etter at transporten fant sted (eller 14 dager fra datoen da transporten, i tilfelle ingen transport er utført, ville ha funnet sted). Hvis du er fakturakunde og har en klage på en faktura, må det klages på fakturaen senest 14 dager etter at fakturaen er mottatt.

Målet vårt er at hver klage skal tildeles et saksnummer slik at du kan følge opp hvordan klagen håndteres.


7. VÅRT ANSVAR OG ANSVAR FOR PERSONSKADE

Hvis du blir påført en skade når du reiser med oss, kan du, avhengig av hvilken type skade du har blitt påført, og hvordan skaden har oppstått, være berettiget til erstatning. Du må alltid sørge for å varsle oss så snart som mulig hvis du er påført en skade og ønsker erstatning, men senest innen 14 dager etter at skaden oppsto.

For personskade og skader som blir påført gjenstander som transporteres i drosjen, gjelder reglene som følger av bilansvarsloven (lov av 3. februar 1961) som vanligvis innebærer at erstatning utbetales gjennom drosjens (eller ethvert annet involvert kjøretøys) forsikring. Skulle du lide personskade eller materiell skade under reisen med oss, må du derfor be om erstatning fra transportforsikringsselskapets bilforsikringsselskap. Hvis du kontakter oss, vil vi hjelpe deg med informasjon om hvilket forsikringsselskap du må henvende deg til. Hvis du får andre skader som ikke dekkes av bilens forsikring, kan du ha krav på erstatning fra oss hvis vi eller drosjen forårsaket skaden som følge av uaktsomhet. Vårt ansvar er begrenset til direkte skader, slik at vi ikke er ansvarlige for følgeskade, for eksempel tapte inntekter, inntekt eller fortjeneste, eller tap av produksjon, tredjepartsskade eller annen følgeskade. Vårt ansvar for skade på ting eller gjenstander som du bringer med deg på turen, er begrenset i overensstemmelse med bilansvarsloven § 5, som innebærer at det bare kan kreves erstatning for klær man har på seg og egne bruksgjenstander som man vanligvis har med seg.

Vi er uten ansvar hvis vår mulighet til å utføre tjenestene er redusert eller bortfalt, eller det oppstår en skade, som følge av omstendigheter utenfor vår kontroll, for eksempel myndighetshandlinger, streik eller annen arbeidskonflikt, drivstoffmangel, maskin- eller andre kjøretøyskader, ekstreme værforhold eller uventet driftsforstyrrelse.


8. KUNDENS FORPLIKTELSE TIL Å BEGRENSE SKADEN

Hvis du får en skade, er du forpliktet til å gjøre det som er rimelig for å begrense skaden. Vi er ikke forpliktet til å betale erstatning for den delen av skaden du burde ha vært i stand til å unngå.


9. FORSIKRING

Alle drosjer som er tilknyttet Norgestaxi er tilstrekkelig forsikret mot skader på passasjerer og deres eiendom. I tillegg har vi tegnet ansvarsforsikring for andre typer krav med en beløpsgrense som må antas å dekke de krav som kan tenkes å oppstå.


10. BRUKSBETINGELSER FOR BRUKERKONTOER I MOBIL APP ELLER NETTSIDE

Når du bestiller via mobilapplikasjon og på nettside, har du muligheten til å opprette en brukerkonto. Brukerkontoen gir deg en oversikt over din reiselogg, muligheten til å registrere kredittkort for raskere betaling når du reiser, og registrere favorittadresser for lettere kunne bestille osv.

For å opprette kontoen, må du oppgi personlig informasjon som navn og e-postadresse. Du må også velge brukernavn og passord. Du er selv ansvarlig for at passordet har det nødvendige sikkerhetsnivået, slik at uvedkommende ikke kan logge seg på kontoen din. Vi anbefaler at du endrer passordet regelmessig for å sikre at det ikke kan misbrukes. Passordet skal være unikt for brukerkontoen. Du er ansvarlig for bestillinger gjort via brukerkontoen. Det er derfor viktig at du kontakter oss umiddelbart du får mistanke om at brukerkontoen din blir brukt av uvedkommende


11. HÅNDTERING AV PERSONLIGE DATA

11.1 Behandling av personopplysninger

NorgesTaxi er behandlingsansvarlig for personopplysningene du som kunde gir oss i forbindelse med at du bestiller en taxi. Personopplysninger behandles konfidensielt og i samsvar med gjeldende lover og regler, og vi opprettholder et høyt nivå av datasikkerhet i håndteringen av dine personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal oppfylle vår avtaleforpliktelse overfor våre kunder, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

11.2 Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Personopplysningene som samles inn, avhenger delvis av hvordan du bestiller turen. Hvis du bestiller via en konto i en mobilapplikasjon eller på et nettsted, kan vi samle inn informasjon om IP-adresse, GPS-posisjon, samtalelogg og / eller SMS-data mellom deg og taxi- eller bestillingssenteret, brukermønstre (klikk, besøkte nettsteder, informasjonskapsler eller lignende), telefoninnstillinger, appbruk, informasjon om appkrasj (feil) eller annen systemaktivitet, valg av maskinvare, programvare og nettleser eller språkinnstillinger. Hvis du ikke vil at vi skal registrere dine personlige data, anbefaler vi at du bestiller ved å ringe vårt bestillingssenter fra et skjult nummer.

11.3 Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Vi bruker personopplysningene for å utføre bestillingen din og gi deg best mulig service i forbindelse med dette. Vi kan også bruke informasjonen til å forbedre våre tjenester og produkter eller å tilpasse vår kommunikasjon til deg i forbindelse med tjenesten du har bestilt. Vi kan også bruke personopplysningene til å sende ut informasjon, tilbud og nyhetsbrev fra oss eller for å stille spørsmål til deg eller i andre markedsføringssammenhenger dersom du har samtykket til det.

11.4 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til tredjeparter der dette er nødvendig for at vi skal kunne levere vår tjeneste til deg. Vi deler dine personopplysninger med våre registrerte samarbeidspartnere og underleverandører. Vi kan også trenge å dele din personlige informasjon med selskaper innen vårt konsern for å gi deg best mulig service. Dette betyr f.eks. at vi kan dele informasjonen din med våre bestillingssentre i konsernet og våre teknologiselskaper som håndterer driften av våre mobile applikasjoner og nettsteder. Vi må også dele den personlige informasjonen din med drosjene våre, som alle er underleverandører til oss. Våre samarbeidspartnere og underleverandører opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Disse kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn som er beskrevet i denne avtalen med mindre du eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette.

11.5 Dine rettigheter

Du har rett til å be om få informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og hvordan disse brukes uten kostnad. Hvis du vil ha denne informasjonen, kan du kontakte oss via kontaktopplysningene nedenfor. For å beskytte personvernet ditt og personopplysningene dine, kan vi kreve at du identifiserer deg. Du kan når som helst be om at vi sletter opplysningene vi har om deg fra systemene våre eller at informasjonen korrigeres. Du har også rett til å be om at Norgestaxi overfører personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig i et elektronisk format. Du kan i så fall kontakte oss via kontaktinformasjonen som er tilgjengelig i mobilapplikasjonen eller på nettstedet. Du kan sende inn en klage til Datatilsynet hvis du mener at Norgestaxi ikke behandler personopplysningene dine i henhold til gjeldende lovverk.


12. HVIS VI IKKE ER ENIGE

Hvis du har inngitt en klage angående på våre tjenester eller bedt om erstatning for en skade du har blitt utsatt for og ikke er fornøyd, kan du, hvis du ha benyttet våre tjenester i egenskap av å være privatperson, bringe saken inn for Forbrukerrådet. Nærmere opplysninger finner du på https://www.forbrukerradet.no/forside/reise/taxi.